Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám projevujete při poskytování vašich osobních údajů. Chápeme, že je to velká zodpovědnost a ochranu vašich údajů bereme velmi vážně. Tato stránka 'Zásady ochrany osobních údajů' slouží k tomu, abyste porozuměli, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. Naše postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace zde obsažené vám poskytnou tzv. transparentní informace v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování našich služeb, ke zlepšení kvality těchto služeb a k osobní komunikaci s vámi. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktovní údaje, IP adresu, informace o vašem zařízení a o používání našeho webu. Vždy se snažíme shromažďovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb na vysoké úrovni a zároveň k vaší maximální spokojenosti. Tyto údaje shromažďujeme s vaším souhlasem a vždy jste informováni o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými předpisy. Využíváme různých bezpečnostních technologií a postupů, abychom vaše údaje chránili před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Tato opatření zahrnují například šifrování dat při jejich přenosu internetem, použití firewallů a antivirových programů, pravidelnou aktualizaci systémů a omezení přístupu k datům pouze pro autorizovaný personál.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo na vznášení námitek proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na odvolání souhlasu s zpracováním. K uplatnění těchto práv nebo kdykoliv, kdy máte dotazy či obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Společně s těmito právy máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se obrátit na nás. Správcem vašich osobních údajů je Bohumil Výjimečný, Vědecká 87/5, 779 00 Olomouc, Česká republika. E-mailová adresa pro kontakt s námi je [email protected]. Jsme tu pro vás, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány transparentně a v souladu s právními předpisy.