Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Vážíme si důvěry našich klientů a návštěvníků webové stránky Tantra Joli Brno - Erotické Masáže a zavazujeme se k ochraně jejich soukromí a bezpečnosti jejich osobních údajů. V následujících odstavcích podrobně vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známého jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a dalšími právními předpisy, které ochranu osobních údajů v České republice upravují.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme především prostřednictvím komunikace s vámi, ať už se jedná o komunikaci elektronickou, telefonickou nebo osobní v našem salónu. K shromažďování osobních údajů dochází například při objednání masáže, vyplnění kontaktního formuláře na naší webové stránce, přihlášení se k odběru novinek nebo v rámci poskytování zpětné vazby. Dále zpracováváme informace, které jsou nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností, povinností v oblasti účetní a daňové, pro zajištění bezpečnosti a ochrany našeho majetku a zdraví klientů a zaměstnanců.

Zpracování a použití osobních údajů

Veškeré shromažďované osobní údaje využíváme výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, přičemž respektujeme vaše právo na informace a na ochranu soukromí. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v souladu s aplikovatelnými právními normami a zásadami bezpečného zpracování. Údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Uchováváme je pouze po nezbytně potřebnou dobu, která odpovídá účelu zpracování nebo kterou nám předepisují právní normy.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo smazání, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat. K realizaci těchto práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy či požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat vlastníka této webové stránky, pana Bohumila Výjimečného na [email protected]. Prosíme, věnujte pozornost tomu, že před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, nebo vyřízením vaší žádosti, se můžeme dle zákona povinně dotazovat na další osobní informace sloužící k ověření vaší totožnosti. Toto je prevence před zneužitím vašich dat jinými osobami.

Kontaktní informace vlastníka webu:

  • Bohumil Výjimečný
  • Vědecká 87/5,
  • 779 00 Olomouc,
  • Česká republika
  • Email: [email protected]