Obchodní podmínky

Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny návštěvníky a klienty Tantrického salónu Joli Brno. Stanovují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů služeb a jsou určeny k zajištění bezpečného a spokojeného prostředí pro obě strany. Detailní informace v předkládaných podmínkách jsou sestaveny s důrazem na srozumitelnost a právní soulad se zákony České republiky. Důkladně vysvětlují pravidla užívání služeb, způsob ochrany osobních údajů, finanční transakce i postupy při řešení případných sporů nebo stížností. Tento dokument je dostupný pro všechny klienty salónu a jeho prohlížení a porozumění je předpokladem pro využívání nabízených služeb. Uživatelem těchto služeb se rozumí každá fyzická osoba, která vstoupí do komerčního vztahu s provozovatelem salónu.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí návštěvníků a klientů jsou pro nás prioritou. Veškeré informace, které jako klient poskytnete, ať už při komunikaci elektronicky, telefonicky nebo osobně, jsou striktně chráněny v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Jakékoliv využití těchto údajů je možné pouze s výslovným souhlasem klienta, a to výhradně k interním potřebám provozovatele salónu. Detailní informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou klientům poskytovány před zahájením jakýchkoliv služeb a ve speciální sekci na webových stránkách.

Užívání služeb salónu

Poskytované služby jsou určeny výhradně osobám starším 18 let. Nabídka služeb zahrnuje široký spektrum masážních a relaxačních technik promyšlených tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám klientů. Každá návštěva salónu je striktně soukromá a diskrétnost je zaručena. Je očekáváno, že klienti se budou k personálu a k ostatním klientům chovat s úctou a důstojností. Jakékoliv narušení pohody a bezpečného prostředí povede k okamžitému ukončení poskytovaných služeb bez nároku na kompenzaci.

Finanční transakce a platby

Všechny služby poskytované salónem jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách. Platba za služby je možná v hotovosti nebo prostřednictvím elektronických plateb. Veškeré transakce jsou zpracovávány v souladu s příslušnými finančními předpisy České republiky. Při poskytování služeb je vždy vystaven a předán fyzický nebo elektronický doklad o zaplacení. Klient je povinen uhradit cenu za službu předem, beze zbytku a bez neoprávněných odpočtů.

Reklamace a stížnosti

V případě, že klient není spokojen s poskytnutou službou, má právo na procedurálně správné podání stížnosti. Proces reklamace je zřízen tak, aby bylo možné efektivně a transparentně vyřešit jakékoliv případné nedorozumění či nespokojenost. Je důležité, aby klient reklamaci přednesl co nejdříve, aby mohlo dojít k rychlému a spravedlivému vyřešení. Podrobnosti o postupu podání reklamace jsou k dispozici u personálu salónu a v příslušných informačních materiálech.

Kontaktní informace provozovatele

Bohumil Výjimečný, Vědecká 87/5, 779 00 Olomouc, Česká republika, Email: [email protected]